Selectează Categorie
Selecteaza Localitate

Condiții de utilizare a serviciului AvizInfo
Utilizarea serviciului (site-ului) AvizInfo subînțelege că utilizatorul a luat act de Prezentul Regulament, conștientizează și acceptă prezentul Regulament de utilizare a serviciului AvizInfo, fără oricare abateri. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu prezentul Regulament, el nu are permisiunea de a utiliza serviciile site-ului AvizInfo.

1. DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Prin prezentul Regulament compania "AvizInfo" (în continuare - "Compania") propune utilizatorilor rețelei Internet (în continuare – Utilizator) să utilizeze serviciile sale în condițiile expuse în prezentul Regulament.

1.2. AvizInfo – site web (proprietar: compania "AvizInfo"), panou de anunțuri gratuite regional, destinat pentru plasarea gratuită a anunțurilor de către persoane fizice și juridice (în continuare - Site), cu scopul ulterior de cumpărare sau vânzare a diferitor mărfuri și servicii altor utilizatori.

1.3. Afacerile se încheie între Utilizatori în mod direct, fără intervenția Site-ului, astfel, Site-ul nu este un membru al afacerilor Utilizatorilor, nu poate influența rezultatul afacerilor, ci doar oferă servicii de plasare a anunțurilor.

1.4. Căutarea informației pe Site este permisă tuturor doritorilor, atât celor înregistrați, cât și celor neînregistrați.

1.5. Toate obiectele disponibile pe Site, inclusiv elementele de design, textele, imaginile, ilustrațiile, fișierele video, fișierele sonore, programele de computer, bazele de date, muzică, sunete și alte obiecte, precum și orice conținut plasat pe Site, sunt proprietate a Site-ului.

1.6. Utilizarea conținutului și a oricăror obiecte și elemente de pe Site este permisă doar în cadrul utilizării serviciilor Site-ului. Nici un element din conținutul serviciilor Site-ului nu poate fi utilizat în alt mod, decât prin cel expus anterior sau fără acordul proprietarului. Prin utilizare se subînțelege: reproducerea, copierea, modificarea, distribuirea pe orice bază ș.a.

1.7. Utilizatorul are dreptul să trimită plângeri sau întrebări, propuneri referitoare la serviciile Site-ului prin intermediul formularului de pe pagina Contacte. Orice mesaj primit prin intermediul acestui formular va fi prelucrat de către Reprezentantul Site-ului în mod obligator.

1.8. Compania își rezervă dreptul de a solicita în orice moment de la Utilizator confirmarea datelor indicate de el în procesul de înregistrare, de a solicita documente justificative (în special - copii legalizate ale actelor de identitate), refuzul de la oferirea cărora poate fi calificată de către Companie ca furnizare de informații false.

2. PLASAREA ANUNȚURILOR


2.1. Utilizatorul are dreptul să plaseze anunțuri pe Site după completarea unui formular special, indicând parametrii ofertei propuse, dar și după înregistrarea pe Site și confirmarea adresei electronice (e-mail).

2.2. Utilizatorul are dreptul să se înregistreze pe Site cu scopul de a obține acces la alte servicii ale Site-ului, completând formularul respectiv de înregistrare și indicând o adresă electronică adevărată, la care are acces doar Utilizatorul, a parolei și altor informații necesare pentru înregistrare. După care Utilizatorul recepționează un mesaj de confirmare a înregistrării și care conține un link, trecerea pe care este necesară pentru confirmarea adresei electronice și finisarea procesului de înregistrare.

2.3. Utilizarea posibilităților și serviciilor Site-ului atât de către Utilizatorii înregistrați cât și de către cei neînregistrați înseamnă că ei (Utilizatorii respectivi) acceptă să urmeze întocmai instrucțiunile de utilizare a Site-ului și a prezentului Regulament.

2.4. Utilizatorul poartă răspundere pentru acțiunile sale pe Site cu adresa sa electronică și parola de autorizare pe Site.

2.5. Utilizatorul are dreptul să plaseze pe Site anunțuri despre vânzarea mărfurilor și serviciilor ce-i aparțin, despre căutarea mărfurilor și serviciilor necesare. Mărfurile și serviciile propuse de către Utilizator trebuie să corespundă normelor de calitate, reglementate de către normele stabilite de legislația în vigoare a statului și fără pretenții ale unor terțe părți.

2.6. Utilizatorul este obligat să verifice minuțios toată informația despre mărfuri și servicii, plasată de el pe Site, și, în cazul informațiilor incorecte, să modifice datele necesare în descrierea mărfurilor sau serviciilor. Dacă aceasta nu este posibil, să șteargă anunțul în întregime și să plaseze unul nou, cu datele corecte.

2.7. Site-ul are dreptul să stopeze publicarea anunțurilor (ștergerea anunțurilor) fără a informa Utilizatorul, dacă el a plasat informații cu încălcarea prezentului Regulament sau a legislației în vigoare a statului. Utilizatorului îi este interzis:

2.7.1. Publicarea anunțurilor identice în aceiași localitate;

2.7.2. Publicarea anunțurilor asemănătoare după conținut, în care e clar, că merge vorba despre una și aceiași ofertă;

2.7.3. Dublarea anunțurilor;

2.7.4. Publicarea anunțurilor în domeniul care nu le corespunde după sens;

2.7.5. Publicarea anunțurilor, în antetul cărora se repetă semne de punctuație, alte caractere non-literale;

2.7.6. Publicarea anunțurilor, conținutul și/sau antetul și/sau fotografiile nu au nimic comun, nu sunt pe înțelesul oamenilor;

2.7.7. Publicarea anunțurilor cu oferirea mai multor mărfuri sau servicii în același timp;

2.7.8. Să plaseze în anunț link-uri la pagini web;

2.7.9. Publicarea anunțurilor despre mărfuri sau servicii, dacă ele pot duce la încălcarea legislației în vigoare;

2.7.10. Utilizarea în anunțuri a cuvintelor murdare, rasism, violență etc.;

2.7.11. Publicarea anunțurilor despre MUNCĂ (JOBURI), ÎMPRUMUTURI, CREDITE, DETECTIVI PARTICULARI sau AGENȚII DE DETECTIVI  fără a indica în textul anunțului  denumirea companiei, numărului de înregistrare, adresei juridice, numărului de telefon, la fel și a tipului concret de activitate și suma salariului, dacă merge vorba despre un job; Se interzice publicarea anunțurilor despre joburi suspecte, cum ar fi diverse "joburi pe Net", muncă la domiciliu on-line etc.

2.7.12. Publicarea anunțurilor care în mod direct sau indirect se referă la jocuri de azart, cum ar vi vânzarea/procurarea aparatelor de joc, reclamarea localurilor unde astfel de jocuri se desfășoară etc.;

2.7.13. Indicarea datelor de contact (număr de telefon, adresa e-mail, link-uri etc.) în antetul anunțului și pe fotografii/imagini.

2.8. Anunțurile trebuie să corespundă regiunii geografice: Țării, Orașului, pentru locatarii căruia este destinat anunțul.

2.9. Antetul anunțului trebuie să corespundă conținutului și nu trebuie să conțină date de contact sau alte date personale ale Utilizatorului (telefon, adresa electronică, adresa fizică, adresă-web (link)).

2.10. Conținutul anunțului (corpul anunțului) trebuie să corespundă mărfurilor/serviciilor propuse și nu trebuie să conțină date de contact sau alte date personale ale Utilizatorului (telefon, adresa electronică, adresa fizică, adresă-web (link)).

2.11. Fotografiile trebuie să corespundă antetului și conținutului anunțului.

2.12. Compania nu poartă răspundere pentru conținutul anunțurilor sau a paginilor web indicate prin link-uri în anunțuri, precum și pentru fraude sau calitatea joasă a serviciilor și mărfurilor. Fiecare Utilizator care încheie o afacere cu alt Utilizator prin intermediul Site-ului, o face cu propriul risc.

2.13. Anunțurile sunt supuse unei moderări automate (efectuată de către algoritmi) și unei post-moderări, efectuate de către moderatori sau administratori (Reprezentanții Site-ului).

2.14. Administrația și moderatorii Site-ului (Reprezentanții Site-ului) efectuează post-moderația tuturor anunțurilor noi și a celor modificate de către Utilizatori. Reprezentanții Site-ului au dreptul:

2.14.1. Să intervină cu modificări în antetul și conținutul anunțului, referitoare la ortografie și punctuație. Aceste modificări nu vor influența sensul general al anunțului;

2.14.2. Să transfere anunțul în alte domenii ale Site-ului în cazul depistării unor domenii mai potrivite;

2.14.3. Să șteargă imaginile încărcate în anunț, dacă ele nu sunt în corespundere cu prezentul Regulament;

2.14.4. Să revoce publicarea anunțului (blocarea anunțului), dacă el nu corespunde tematicii domeniului ales, sau nu este în corespundere cu prezentul Regulament, fără a explica Utilizatorului cauza;

2.14.5. Să blocheze contul Utilizatorului, dacă acesta plasează intenționat un număr mare de anunțuri contradictorii prezentului Regulament;

2.14.6. Să blocheze adresa IP a Utilizatorului, dacă el intenționat creează conturi noi cu scopul de a plasa anunțuri contradictorii prezentului Regulament;

2.15. Anunțul se plasează pe un termen nelimitat. Dacă însă proprietarul anunțului nu-l actualizează mai mult de un an, Reprezentanții Site-ului sunt în drept să șteargă anunțul fără o preîntâmpnare prealabilă.

2.16. Proprietarul anunțului poate deconecta sau șterge anunțul. În ambele cazuri Site-ul îți rezervează dreptul de a păstra în continuare anunțul în arhiva sa cu scopul de a păstra paginile indexate de către motoarele de căutare. Anunțul arhivat nu este vizibil în lista de anunțuri, însă dacă se accesează prin link direct, el poate deveni vizibil, dar cu un mesaj, precum că este șters de către proprietar și nu mai este actual.

3. INFORMAȚII OFERITE DE CĂTRE UTILIZATOR


3.1. Utilizatorul poartă răspundere pentru informația oferită Site-ului, pe când Site-ul doar oferă o platformă pentru publicarea anunțurilor Utilizatorului în rețeaua Internet și nu poartă răspundere pentru datele oferite de către Utilizator.

3.2. Site-ul are dreptul să utilizeze informația oferită de Utilizator în corespundere cu prezentul Regulament, precum și dreptul de a expedia mesaje informative utilizatorului pe adresa electronică (e-mail), adresa poștală, telefon, indicate în procesul de înregistrare.

3.3. Utilizatorului îi este interzis să ofere Site-ului informații (atât de contact cât și în cadrul anunțurilor), care conțin:

3.3.1. expresii vulgare, înjurături, insultări, cuvinte obscene și calomnii;

3.3.2. promovare de ură, violență, discriminare, rasism, xenofobie, conflicte etnice;

3.3.3. incitare la violență și acte ilegale;

3.3.4. date care încalcă drepturile personale sau drepturile de proprietate intelectuală ale terților;

3.3.5. informații pentru a facilita fraudă, înșelăciune sau abuz de încredere;

3.3.6. informații care duc la afaceri cu obiectele furate sau contrafăcute;

3.3.7. informații care încalcă proprietatea unor terțe părți, secrete comerciale, sau dreptul la viața privată;

3.3.8. informații personale sau de identificare despre alții, fără acordul expres al acestor persoane;

3.3.9. informații care încălca viața privată, onoarea cuiva, insultarea lui, demnitatea și reputația;

3.3.10. informații care conțin calomnie sau amenințare pentru oricine;

3.3.11. informații cu caracter erotic și / sau pornografic;

3.3.12. informații false și înșelătoare;

3.3.13. viruși sau orice alte tehnologii care ar putea dauna Site-ului sau Utilizatorilor;

3.3.14. informații despre serverele care sunt considerate imorale, cum ar fi prostituția, cămătării sau alte forme care sunt contrare bunelor moravuri sau în contradicție cu legislația în vigoare;

3.3.15. referințe sau informații despre site-uri care concurează cu AvizInfo;

3.3.16. informații de "spam", "scrisori în lanț", "scheme piramidale", sau publicitate falsă și nesolicitată;

3.3.17. informații cu propuneri de câștig pe Internet, fără a indica adresa fizică a angajatorului (filtrul "tipuri îndoielnice de câștig");

3.3.18. informații cu ofertă de împrumuturi, credite și alte propuneri financiare ilegale (filtrul "Credite îndoielnice și împrumuturi");

3.3.19. informații exclusiv pentru promovare fără a oferi mărfuri sau servicii concrete;

3.3.20. informații despre vânzare: băuturi alcoolice; țigarete și produse din tutun; droguri; materiale cu caracter pornografic; produse și medicamente farmaceutice interzise; bunuri furate sau obținute în mod criminal; obiecte care sunt periculoase pentru viață și sănătate; bunuri non-existente; organe umane; documente personale; baze de date; arme de foc și alte arme, arme lame; colți de morsă, de fildeș și mamut; animale rare;

3.3.21. informații cu privire la falsificarea documentelor juridice: cetățenie, pașapoarte, certificate medicale, lucrări de diplomă, etc.;

3.3.22. informații fără număr de licență și numele autorității emitente, în cazul în care serviciile propuse sunt supuse licențierii;

3.3.23. informații care încalcă în alt mod prezentul Regulament.

3.4. Reprezentanții Site-ului au dreptul să șteargă anunțurile fără a avertiza Utilizatorii, dacă ele sunt în contradicție cu careva din cazurile expuse mai sus, sau cu prezentul Regulament în ansamblu.

4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


4.1. Toată informația ce se conține în anunțurile plasate pe Site, este accesibilă publicului, cu excepția adresei electronice (e-mail) și a parolei de autorizare.

4.2. Datele personale ale Utilizatorului, oferite în procesul de înregistrare pe Site, precum și adresa IP, care se înregistrează în timpul înregistrării și plasării anunțurilor, nu sunt accesibile terților părți fără acordul Utilizatorului, cu excepția cazurilor, când ele sunt solicitate de către reprezentanții Legislației în vigoare.

4.3. Datele personale ale Utilizatorului se utilizează de către Companie doar în scopurile executării prezentului Regulament.

5. ALTE CONDIȚII


5.1. Prezentul Regulament intră în vigoare în momentul în care Utilizatorul începe să utilizeze serviciile Site-ului și este valabil pe un termen fără limită.

5.2. Utilizatorul are dreptul să revoce înregistrarea sa pe Site unilateral, pentru aceasta trebuie să expedieze o cerere către Reprezentanții Site-ului prin intermediul formularului de pe pagina Contacte, indicând în mesajul respectiv adresa electronică a sa, care este înregistrată în contul respectiv, sau să telefoneze de pe numărul de telefon indicat în date personale pe un număr de telefon al unui Reprezentant al Site-ului.

5.3. În cazul în care Site-ul intervine cu schimbări în prezentul Regulament în ordinea expusă în p. 5.4. prezentului Regulament, cu care Utilizatorul nu este de acord, el este obligat să renunțe la utilizarea serviciilor Site-ului.

5.4. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Companie fără nici o notificare prealabilă. Versiunea nouă a Regulamentului intră în vigoare în momentul în care este publicată în rețeaua Internet, pe pagina curentă a Site-ului.

5.5. În cazul în care apar dispute între Utilizator și Site referitor la prezentul Regulament, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri. În cazul în care unele dispute nu pot fi soluționate pe calea negocierilor, aceste dispute se precaută judiciar în conformitate cu Legislația în vigoare a Statului.

AcasăHartă SiteCondiții de utilizareAjutorContacte
Se încarcă ...